Công nghệ thông tinId: UV249

 Công nghệ thông tin
 Quản lý
 Trên 10 năm
 Cao đẳng
 Toàn thời gian
 Hà Nội
 15,000.000 đ
 02/10/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

C#, ASP.NET MVC, ERP, System

Thông tin cá nhân

lập trình, triển khai phần mềm ERP

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký