Cv_phan thị thùy duyênId: UV240

 Kỹ sư/sản xuất/ Quản lý chất lượng
 Nhân viên
 Không yêu cầu
 Đại học
 Toàn thời gian
 T.P Hồ Chí Minh
 7,000,000.000 đ
 17/09/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Vừa tốt nghiệp đại học loại khá ngành hóa tổng hợp

Thông tin cá nhân

Sinh viên vừa tốt nghiệp loại khá.

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký