Điều khoản sử dụng

Nhà tuyển dụng và Ứng viên vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng trước khi truy nhập và sử dụng website tuyển dụng việc làm Kenhnhansu.com.

Truy nhập và sử dụng Kenhnhansu.com, Nhà tuyển dụng và Ứng viên sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa bạn (Nhà tuyển dụng, Ứng viên) và Kenhnhansu.com về sử dụng các dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) có trên Kenhnhansu.com tùy từng thời điểm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email info@kenhnhansu.com

Dịch vụ đăng tin tuyển dụng (miễn phí hoặc có phí), tìm ứng viên và đăng thông tin tìm việc tại website Kenhnhansu.com

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng (Nhà tuyển dụng và Ứng viên)

1.1 Truy cập và trở thành thành viên website Kenhnhansu.com

Người dùng tự chịu trách nhiệm về thiết bị, đường truyền khi truy cập đến trang tuyển dụng Kenhnhansu.com, Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm về các thông tin việc làm đăng tải trước Ứng viên và pháp luật. Ứng viên chịu trách nhiệm về tính chân thực của tin đăng, Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước Nhà tuyển dụng các tin đã đăng.

1.2 Yêu cầu khi sử dụng Kenhnhansu.com

Truy cập và sử dụng Kenhnhansu.com, Nhà tuyển dụng và Ứng viên nhận thức đầy đủ và những điều tuyệt đối cấm sau:

(1) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam; 

(2) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định; 

(3) Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo; 

(4) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; 

(5) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân; 

(6) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; 

(7) Sử dụng Kenhnhansu.com cho những mục đích phi pháp, lừa đảo, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ;

(8) Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam, sử dụng tiếng Việt có dấu đúng chính tả; 

(9) Các điều cấm khác căn cứ theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

2. Quyền và trách nhiệm của trang việc làm tuyển dụng Kenhnhansu.com

(1) Có quyền chỉnh sửa, xóa, không cho hiển thị các tin đăng tuyển dụng không hợp lệ, thông tin ứng viên không đúng quy định, được chèn URL trong bài viết có nội dung phù hợp.

(2) Có quyền từ chối phục vụ với những Nhà tuyển dụng, Ứng viên không thực hiện đúng và đủ các quy định tại Kenhnhansu.com

(3) Có trách nhiệm kích hoạt tin đăng đúng, đủ, nhanh chóng nhất, cung cấp thông tin gốc của Nhà tuyển dụng và Ứng viên

(4) Chúng tôi nỗ lực để tạo nên kênh thông tin tuyển dụng việc làm hữu ích cho Nhà tuyển dụng và Ứng viên với tiêu chí: "Đơn giản - Hiệu quả - Miễn phí"

Kenhnhansu.com Team - Trang thông tin việc làm tuyển dụng: http://kenhnhansu.com

WEBSITE TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM PHI LỢI NHUẬN TẠI VIỆT NAM - MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN