Kỹ sư giám sát xây dựng, hoàn thiệnId: UV139

 Xây dựng/thủy lợi/ Kỹ sư/sản xuất
 Chuyên viên
 6 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 Hà Nội
 13,000.000 đ
 07/06/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Kỹ sư giám sát xây dựng, hoàn thiện

Thông tin cá nhân

Kỹ sư giám sát xây dựng, hoàn thiện

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký