Lễ tân - hành chính văn phòngId: UV297

 Hành chính/nhân sự
 Nhân viên
 2 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 Hà Nội
 5.000 đ
 20/12/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Thông tin cá nhân

CV Nguyễn Thị hạnh Liên

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký