Nhân viên kế toánId: UV224

 Kế toán/kiểm toán/ Hành chính/nhân sự
 Nhân viên
 Không yêu cầu
 Đại học
 Toàn thời gian
 T.P Hồ Chí Minh
 4,000.000 đ
 27/08/2017
 Mức lương đề nghị

4,000.000 đ - 7,000.000 đ

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Tìm việc làm mới ở vị trí: Nhân viên kế toán

Thông tin cá nhân

...........................................