Nhân viên thu mua xuất nhập khẩuId: UV247

 Xuất/nhập khẩu/ Mua hàng/mua sắm
 Chuyên viên
 4 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 T.P Hồ Chí Minh
 12,000.000 đ
 30/09/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

có kinh nghiệm làm việc cho bộ phận Thu Mua xuất nhập khẩu và trình độ tiếng Trung cũng khá tốt

Thông tin cá nhân

Có kinh nghiệm làm việc cho bộ phận Thu Mua xuất nhập khẩu có khả năng gao tiếp tốt tiếng Trung ( tiếng quảng , tiếng phổ thông)

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký