Nhân viên thực tậpId: UV147

 Việc làm phổ thông/ Luật pháp/pháp lý
 Nhân viên
 Không yêu cầu
 Đại học
 Thực tập
 Hà Nội
 1200$
 12/06/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Thông tin cá nhân

SInh viên Đại học Luật Hà Nội

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký