NV Kinh doanh/ Tư vấn bán hàng onlineId: UV140

 Tư vấn/dịch vụ/ Kinh doanh/dự án
 Nhân viên
 3 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 T.P Hồ Chí Minh
 4,000.000 đ
 08/06/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Liên hệ qua email: nhduc0901@gmail.com

Thông tin cá nhân

LH nhduc0901@gmail.com

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký