NV Kinh doanh/ Tư vấn bán hàng onlineId: UV140

 Tư vấn/dịch vụ/ Kinh doanh/dự án
 Nhân viên
 3 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 T.P Hồ Chí Minh
 4,000.000 đ
 08/06/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Liên hệ qua email: nhduc0901@gmail.com

Thông tin cá nhân

LH nhduc0901@gmail.com

Thông tin liên hệ

Nguyễn Huỳnh Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0931329680

nhduc0901@gmail.com

Hãy tạo hồ sơ và điền thông tin đầy đủ trong tài khoản