Tìm việc nhà hàng khách sạnId: UV230

 Khách sạn/du lịch/ Quản lý/điều hành
 Quản lý
 2 năm
 Cao đẳng
 Toàn thời gian
 Hà Nội
 70000$
 05/09/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng khách sạn

Thông tin cá nhân

kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng khách sạn

Thông tin liên hệ

Nguyễn Hoàng Sáng

số 5 mỗ lao hà đông hà nội

0975906934

sangnguyen12795@gmail.com

Hãy tạo hồ sơ và điền thông tin đầy đủ trong tài khoản