Tìm việc nhà hàng khách sạnId: UV230

 Khách sạn/du lịch/ Quản lý/điều hành
 Quản lý
 2 năm
 Cao đẳng
 Toàn thời gian
 Hà Nội
 70000$
 05/09/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng khách sạn

Thông tin cá nhân

kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng khách sạn

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký