Hiển thị 1 tới 35 của 265 (8 trang)

Trợ lý ban giám đốc

Chi Nhánh Công Ty Cp Express Thành Đạt

Bình Dương Thỏa thuận

Nhân viên lễ tân - thu ngân

Công Ty Tnhh Trúc Vy

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên bán hàng

Công Ty Tnhh Hải Triều Ân

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên lễ tân

Công Ty Tnhh Hải Triều Ân

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Tnhh Cát Tường

Bình Dương 5,000.000 đ - 8,000.000 đ

Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Công Ty Tnhh Trúc Vy

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên bán hàng

Công Ty Tnhh Trúc Vy

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Hải Triều Ân

Bình Dương Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Danh Ưu

Bình Dương 10,000.000 đ - 16,000.000 đ

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Tnhh Hải Triều Ân

Bình Dương 6,000.000 đ - 8,000.000 đ

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty Tnhh Hải Triều Ân

Bình Dương 6,000.000 đ - 8,000.000 đ

Tài xế xe tải

Chi Nhánh Công Ty Cp Express Thành Đạt

Bình Dương Thỏa thuận

Nhân viên hiện trường làm việc tại kho

Chi Nhánh Công Ty Cp Express Thành Đạt

Bình Dương Thỏa thuận

Nhân viên bán hàng

Công Ty Tnhh Cát Tường

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên lễ tân

Công Ty Tnhh Cát Tường

Bình Dương 6,000.000 đ - 8,000.000 đ

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty Tnhh Cát Tường

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên hành chính ngành môi trường

Công Ty Tnhh Kt – Đđ Và Môi Trường Việt Malay

Bình Dương Thỏa thuận

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Dmp Thiên Nhiên Cao Cấp Rio

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

2 nhân viên văn phòng

Công Ty Tnhh Đông Dược

Bình Dương Thỏa thuận

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Dmp Thiên Nhiên Cao Cấp Rio

Bình Dương 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Tm Vivixa

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty Tnhh Tm Vivixa

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên tư vấn bán hàng

Công Ty Tnhh Tm Vivixa

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viến bán hàng

Công Ty Dmp Thiên Nhiên Cao Cấp Rio

Bình Dương 5,000.000 đ - 8,000.000 đ

Trưởng bộ phận bảo trì cơ điện

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 15,000.000 đ - 18,000.000 đ

Thủ kho ngành gỗ

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 10,000.000 đ - 14,000.000 đ

Nhân viên thiết kế kỹ thuật

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 11,000.000 đ - 18,000.000 đ

Nhân viên kế hoạch sản xuất ngành gỗ

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 8,000.000 đ - 14,000.000 đ

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất gỗ

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 16,000.000 đ - 25,000.000 đ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 8,000.000 đ - 12,000.000 đ

Sales executive furniture

Công Ty Tnhh Sx-Tm B & H

Bình Dương 12,000.000 đ - 20,000.000 đ

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Tnhh Tmdv Thanh Kiều

Bình Dương 7,000.000 đ - 9,000.000 đ

Tư vấn bán hàng

Công Ty Tnhh Tmdv Ngọc Anh

Bình Dương 5,000.000 đ - 8,000.000 đ

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Tm Vivixa

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Tmdv Thanh Kiều

Bình Dương 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Hiển thị 1 tới 35 của 265 (8 trang)