Hiển thị 1 tới 35 của 87 (3 trang)

Nhân viên phiên dịch tiếng hàn

Công Ty Tnhh Tae Kwang Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên bếp

Công Ty Tnhh Tae Kwang Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Tnhh Tae Kwang Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Thủ kho

Công Ty Tnhh Tân Phước Thành

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Tân Phước Thành

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đại Việt

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đại Việt

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đại Việt

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Bhnt Aia

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Quản lý tiềm năng

Công Ty Tnhh Bhnt Aia

Cần Thơ 10,000.000 đ - 20,000.000 đ

Cán bộ quản lý - nhân viên cơ động

Công Ty Tnhh Bảo Vệ Ngày & Đêm Tại Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên bảo vệ chính thức

Công Ty Tnhh Bảo Vệ Ngày & Đêm Tại Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên phòng nhân sự

Công Ty Tnhh Broadpeak Sóc Trăng

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên sales - phát triển thị trường

Công Ty Tnhh Khải Dương Anh

Cần Thơ 4,000.000 đ - 7,000.000 đ

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên bán hàng

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Tng Power

Cần Thơ 13,000.000 đ - 20,000.000 đ

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Công Ty Newton Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Tập Đoàn Sơn Cần Thơ

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Giám sát bán hàng

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Thợ phụ

Thảo Homespa

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Duy Phát

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ 7,000.000 đ - 12,000.000 đ

Nhân viên giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên kinh doanh logistics (sales)

Tân Cảng Sài Gòn

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 10,000.000 đ - 20,000.000 đ

Nhân viên văn phòng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 3,000.000 đ - 5,000.000 đ

Nhân viên giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Kế toán đặt hàng

Công Ty Cp Phân Phối Phú Thái Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty Bhnt Aia Việt Nam Cn Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Hiển thị 1 tới 35 của 87 (3 trang)