Hiển thị 1 tới 35 của 79 (3 trang)

Nhân viên bảo vệ chính thức

Công Ty Tnhh Bảo Vệ Ngày & Đêm Tại Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Cán bộ quản lý - nhân viên cơ động

Công Ty Tnhh Bảo Vệ Ngày & Đêm Tại Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đại Việt

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đại Việt

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đại Việt

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên phòng nhân sự

Công Ty Tnhh Broadpeak Sóc Trăng

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên sales - phát triển thị trường

Công Ty Tnhh Khải Dương Anh

Cần Thơ 4,000.000 đ - 7,000.000 đ

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên bán hàng

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Tng Power

Cần Thơ 13,000.000 đ - 20,000.000 đ

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Công Ty Newton Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám đốc miền

Tập Đoàn Sơn Cần Thơ

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Giám sát bán hàng

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ Thỏa thuận

Thợ phụ

Thảo Homespa

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Duy Phát

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát kinh doanh

Công Ty Cp Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Cần Thơ 7,000.000 đ - 12,000.000 đ

Nhân viên giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên kinh doanh logistics (sales)

Tân Cảng Sài Gòn

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 10,000.000 đ - 20,000.000 đ

Nhân viên văn phòng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 3,000.000 đ - 5,000.000 đ

Nhân viên giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Việt

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Kế toán đặt hàng

Công Ty Cp Phân Phối Phú Thái Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty Bhnt Aia Việt Nam Cn Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Chuyên viên hoạch định tài chính

Công Ty Bhnt Aia Việt Nam Cn Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên bán hàng tiêu dùng

Công Ty Cp Thương Mại Dịch Vụ Đại Khánh

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Giống Thủy Sản Hưng Phú

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Công Ty Tnhh Tmdv Smartnet

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên kinh doanh và quản lý

Công Ty Bhnt Cathaylife

Cần Thơ Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Ocb Phương Đông

Cần Thơ 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Giám đốc miền

Tập Đoàn Đại Nam Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Đại Nam Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ Thỏa thuận

Hiển thị 1 tới 35 của 79 (3 trang)