Hiển thị 71 tới 82 của 82 (3 trang)

Nhân viên quản lý hệ thống chất lượng

Forval Vietnam

Đồng Nai 8,000.000 đ - 12,000.000 đ

Kỹ sư điện biết tiếng anh - nhật

Forval Vietnam

Đồng Nai 6,000.000 đ - 10,000.000 đ

Nhân viên xuất nhập khẩu

Forval Vietnam

Đồng Nai 6,000.000 đ - 10,000.000 đ

Tổng vụ

Forval Vietnam

Đồng Nai 7,000.000 đ - 8,000.000 đ

Công nhân may

Forval Vietnam

Đồng Nai 4,000.000 đ - 5,000.000 đ

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Forval Vietnam

Đồng Nai 10,000.000 đ - 16,000.000 đ

Nhân viên kiểm tra sản phẩm

Forval Vietnam

Đồng Nai 3,000.000 đ - 6,000.000 đ

Nhân viên quản lý chất lượng

Forval Vietnam

Đồng Nai 8,000.000 đ - 12,000.000 đ

Kế toán

Forval Vietnam

Đồng Nai 7,000.000 đ - 8,000.000 đ

Kế toán trưởng

Công Ty Cp Đào Tạo & Nhân Sự Việt Nam

Đồng Nai 15,000.000 đ - 25,000.000 đ

Trưởng phòng thu mua

Công Ty Cp Đào Tạo & Nhân Sự Việt Nam

Đồng Nai Thỏa thuận

Trưởng phòng kế hoạch

Kenhnhansu Select

Đồng Nai Thỏa thuận

Hiển thị 71 tới 82 của 82 (3 trang)