Hiển thị 1 tới 35 của 63 (2 trang)

Nhân viên kho

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế phần mềm

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng tiếng trung

Công Ty Tnhh Pretty Vina

Hà Nam 10,000.000 đ - 16,000.000 đ

Nhân viên phiên dịch tiếng anh

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên chất lượng

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kho

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế phần mềm

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp

Công Ty Xây Dựng & Khoáng Sản Thiên Sơn

Hà Nam 8,000.000 đ - 16,000.000 đ

Nhân viên xử lý nước thải

Công Ty Tnhh Thời Trang Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Phiên dịch tiếng trung kiêm mua hàng

Công Ty Tnhh Ziiu Hà Nội

Hà Nam Thỏa thuận

Giáo viên tiếng anh tại phủ lý hà nam

Công Ty Tnhh Giáo Dục Asset

Hà Nam 7,000.000 đ - 8,000.000 đ

Phiên dịch tiếng trung

Công Ty Tnhh Dayeon Bi Jou Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Kế toán thuế

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên chất lượng

Công Ty Tnhh Gigatera Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng biết tiếng trung

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế phần mềm

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên it

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam 6,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên nhân sự

Công Ty Tnhh Set Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Tnhh Set Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên kế toán thuế - tài sản cố định

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên customer claim - phòng qa

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên phòng cung ứng (tiếng anh/nhật)

Công Ty Tnhh Honda Lock Việt Nam

Hà Nam 6,000.000 đ - 10,000.000 đ

Phiên dịch tiếng trung

Công Ty Tnhh Set Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Trưởng phòng bảo trì sân golf

Công Ty Cổ Phần Sân Golf Trường An

Hà Nam Thỏa thuận

Trưởng phòng thiết kế và bảo trì điện nước

Công Ty Cổ Phần Sân Golf Trường An

Hà Nam Thỏa thuận

Nhân viên vận hành máy cnc

Công Ty Tnhh Keyrin Electronics Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Kế toán giá thành

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam 10,000.000 đ - 16,000.000 đ

Quản lý kho

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Logistic purchase supervisor

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Supply purchase supervisor

Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam

Hà Nam Thỏa thuận

Hiển thị 1 tới 35 của 63 (2 trang)