Hiển thị 1 tới 35 của 114 (4 trang)

Nhân viên thiết kế phòng kỹ thuật khai thác

Công Ty Tnhh Cn Strong Way Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Công nhân thao tác máy

Công Ty Tnhh Cn Strong Way Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh (trung/anh/nhật)

Công Ty Tnhh Cn Strong Way Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên kế toán (tiếng trung)

Công Ty Tnhh Cn Strong Way Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên hành chính tổng hợp

Tập Đoàn Tms

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên phát triển sản phẩm r&d

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên quản lý sản xuất

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật smt

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế jig/tool

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên audit

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên hệ thống

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Phiên dịch viên

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên sales

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên quản lý chất lượng

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên ehs

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên phát triển sản phẩm r&d

Công Ty Tnhh Powerlogics Vina Bá Thiện 2

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Phiên dịch tiếng hàn

Công Ty Tnhh Haesung Vina

Vĩnh Phúc 16,000.000 đ - 20,000.000 đ

Phiên dịch tiếng trung

Công Ty Tnhh Haesung Vina

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Phiên dịch tiếng trung, tiếng hàn

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên chạy máy

Công Ty Tnhh Lx Vina

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Phiên dịch tiếng trung

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Công nhân sản xuất

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật điện nước

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Chuyên viên iso

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên chạy máy xung điện

Công Ty Tnhh Lx Vina

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Kỹ sư thiết kế r&d

Công Ty Tnhh Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên it helpdesk - vĩnh phúc (it.pag)

Công Ty Tnhh Thương Mại Fpt

Vĩnh Phúc 8,000.000 đ - 16,000.000 đ

Công nhân sản xuất

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Kỹ sư thiết kế phòng r & d

Công Ty Tnhh Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý văn phòng biết tiếng anh

Công Ty Tnhh Heriz Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Human resource staff

Công Ty Tnhh Exedy Việt Nam

Vĩnh Phúc 6,000.000 đ - 8,000.000 đ

Trưởng phòng hcns

Công Ty Cp Xây Dựng & Ptht Tây Hồ

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Hiển thị 1 tới 35 của 114 (4 trang)