Hiển thị 36 tới 70 của 89 (3 trang)

Công nhân may

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc 5,000.000 đ - 8,000.000 đ

Tổ trưởng chuyền may

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Phó phụ trách bp buồng khách sạn

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý nhà hàng

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Trưởng ban thanh tra giám sát

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Tổng quản lý resort

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Tổng bếp trưởng

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Phụ trách bp lễ tân khách sạn

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên truyền thông marketing

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên lễ tân nhà hàng

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên ban thanh tra

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý quán cafe

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Bảo vệ khách sạn

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý hoàn thiện

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Tổ trưởng chuyền may

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý xuất nhập khẩu - mua hàng

Công Ty Tnhh Vina Anydo Electronics

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Trưởng nhóm ehs

Công Ty Cp Bang Joo Electronics Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên thanh khoản

Công Ty Tnhh Interflex Vina

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Trưởng ban thanh tra giám sát

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

Chuyên viên đào tạo

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Trưởng trạm cho trạm điện 110/22kv

Công Ty Tnhh Kcn Thăng Long Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý nhà hàng

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc 7,000.000 đ - 10,000.000 đ

5 trực chính cho trạm điện 110/22kv

Công Ty Tnhh Kcn Thăng Long Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Nhân viên lễ tân khách sạn

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên cnc

Công Ty Cp Bang Joo Electronics Việt Nam

Vĩnh Phúc 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty Cp Bang Joo Electronics Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Tổ trưởng may mẫu

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản lý quán cafe

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc 6,000.000 đ - 8,000.000 đ

Nhân viên giám sát

Công Ty Cp Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc 5,000.000 đ - 7,000.000 đ

Nhân viên qc kiểm dưỡng

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Công nhân vận hành máy may

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc Thỏa thuận

Quản đốc

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc 7,000.000 đ - 14,000.000 đ

Qc end-line

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam

Vĩnh Phúc 5,000.000 đ - 8,000.000 đ

Hiển thị 36 tới 70 của 89 (3 trang)