Warehouse managerId: UV246

 Tài chính/ngân hàng/ Vận tải/giao vận
 Chuyên viên
 Trên 10 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 Hà Nội
 8,500.000 đ
 29/09/2017
 Mức lương đề nghị

15,000.000 đ - 25,000.000 đ

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

I have worked for PG Bank approximately for 10 years as an accountant, cashier , warehouse keeper and i had experiences about cash , valuable assets, how to arrange organize them and contact with customer and help them understanding and using banking services.

Thông tin cá nhân

Accountant, Cashier, Warehouse Keeper

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký