Warehouse supervisorId: UV248

 Vận tải/giao vận/ Nghành nghề khác
 Chuyên viên
 6 năm
 Đại học
 Toàn thời gian
 Miền Bắc
 700$
 01/10/2017
 Mức lương đề nghị

Thỏa thuận

Việc làm tuyển gấp

Việc làm mới nhất

Thông tin bổ sung

Trung thực, vui vẻ. kỹ năng quản lý tốt

Thông tin cá nhân

trên 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho bãi.

Thông tin liên hệ

Để xem thông tin liên hệ: Ứng viên/ Nhà tuyển dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản"

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng đăng ký

Đăng ký tài khoản Ứng viên: Ứng viên đăng ký