Gói dịch vụ

Gói dịch vụ Dành cho nhà tuyển dụng

Gói Free cho nhà tuyển dụng

0

 • 7 Days Membership
 • 7 tuyển dụng đã đăng
 • 2 tuyển dụng tiêu biểu
 • 5 refresh jobs
 • No Download Resume Attach file
 • Job displayed for 7 days
 • Featured Company

Gói dịch vụ Nhà tuyền dụng 1

2.000.000 1.800.000

 • 30 Days Membership
 • 3 tuyển dụng đã đăng
 • 15 tuyển dụng tiêu biểu
 • 80 refresh jobs
 • No Download Resume Attach file
 • Job displayed for 30 days
 • Featured Company
 • 20 Views Resume Details

Gói dịch vụ Nhà tuyển dụng 2

3.000.000 2.800.000

 • 2 Months Membership
 • 40 tuyển dụng đã đăng
 • 40 tuyển dụng tiêu biểu
 • 100 refresh jobs
 • No Download Resume Attach file
 • Job displayed for 60 days
 • Featured Company
 • 40 Views Resume Details

Gói dịch vụ Nhà tuyển dụng 3

4.500.000 4.200.000

 • 5 Months Membership
 • 60 tuyển dụng đã đăng
 • 60 tuyển dụng tiêu biểu
 • 100 refresh jobs
 • No Download Resume Attach file
 • Job displayed for 90 days
 • Featured Company
 • 50 Views Resume Details

Gói dịch vụ dành cho Ứng viên

Gói Free dành cho Ứng viên

0

 • 2 Weeks Membership
 • 5 Resume Refresh
 • 1 hồ sơ tiêu biểu
 • 1 resume posting

Gói hồ sơ ứng viên 1

2.000.000 1.800.000

 • 1 Month Membership
 • 10 Resume Refresh
 • 1 hồ sơ tiêu biểu
 • 5 resumes posting
More info

Gói dịch vụ ứng viên 2

3.000.000 2.800.000

 • 2 Months Membership
 • 15 Resume Refresh
 • 6 hồ sơ tiêu biểu
 • 6 resumes posting

Gói dịch vụ dành cho ứng viên 3

4.500.000 4.200.000

 • 5 Months Membership
 • 50 Resume Refresh
 • 20 hồ sơ tiêu biểu
 • 50 resumes posting

Gới thiệu

Mọi ý kiến đóng gói, yêu cầu Hỗ trợ xin gửi mail.

Chúng tôi online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin