Giới thiệu

Quy trình giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp Khi phát sinh tranh chấp, Ban quản trị đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của website và thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp,

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động Kenhnhansu.com là kênh tìm kiếm nhân sự, đăng tuyển nhân, cũng như các ứng viên có thể vào đăng tải các hồ sơ, CV xin việc cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng hoàn toàn miễn phí. Với sứ mệnh mang đến cho cộng đồng nhân sự Việt Nam một kênh đăng tuyển và

Về chúng tôi

Kenhnhansu.com là kênh dành cho cộng đồng nhân sự có thể tham gia đăng tuyển các vị trí việc làm, cũng như các ứng viên có thể đăng các hồ sơ xin việc và ứng tuyển trực tuyến trên trang website. Tiêu chí là dịch vụ vì cộng đồng nên chúng tôi hoàn toàn không thu phí, mọi dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng

Nội dung bản thỏa thuận này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia đăng tải thông tin lên website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của

Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin