Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động
Kenhnhansu.com là kênh tìm kiếm nhân sự, đăng tuyển nhân, cũng như các ứng viên có thể vào đăng tải các hồ sơ, CV xin việc cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng hoàn toàn miễn phí.
Với sứ mệnh mang đến cho cộng đồng nhân sự Việt Nam một kênh đăng tuyển và tìm kiếm nhân sự, cũng như trao đổi kinh nghiệm quản lý, tuyển dụng nhân sự tốt hơn. Bên cạnh đó nó cũng cho phép các ứng viên đăng tuyển đơn xin việc, và tìm kiếm thông tin tuyển dụng.
Nguyên tắc chung
Đối với các thành viên, nhà tuyển dụng, ứng viên và thành viên khác khi sử dụng dịch vụ trên website là phải chấp nhận và đồng ý với quy đinh, quy chế của website.
Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những đăng tải thông tin của mình lên website, không lưu trữ những thông tin mà phát luật Việt Nam không cho phép nói chung, không đăng tải thông tin chính trị, bạo lực, sex, và vu khống, nói sấu người khác.
Không sử dụng thông tin của nhà tuyển dụng, ứng viên vào mục đích sấu, mục đích mà pháp luật Việt Nam không cho phép
Quyền lợi.
Mọi thành viên đều có quyền lới bình đẳng như nhau trên website.
Nhà tuyển dụng có quyền đăng tải thông tin tuyển dụng theo nhu cầu hoàn toàn miễn phí.
Ứng viên có thể tạo Hồ sư, tải CV lên hoàn toàn miễn phí, và có quyền đặt chế độ không công khai thông tin nếu muốn.
Tránh nhiệm
Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin mình đăng tải lên
Các bên có trách nhiệm thông báo lại với ban quản trị về những vi phạm của người dùng để chúng tôi can thiệp khóa tài khoản ngừng xuất bản thông tin và mời cơ quan chức năng vào giải quyết theo phát luật.
Quy chế bảo mật thông tin.
Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin liên quan đến số điện thoại, email của người dùng nói chung.
Tính chất bảo mật và công khai thông tin được thực hiện đúng chỗ, ví dụ nhà tuyển dụng khi đăng nhập với vai trò là nhà tuyển dụng có thể xem thông tin liên hệ của ứng viên.
Nếu có nhưng thông tin mà các thành viên khai báo không đúng quy định, thì tự chịu trách nhiệm.
Các thành viên vui lòng thông báo lại với ban quản trị website về nhưng vi phạm nếu có, chúng tôi sẽ can thiệp và ngừng xuất bản thông tin.
Quy trình giải quyết khiếu nại tranh chấp.
Mọi khiếu nạn đều được giải quyết theo quy chế và phát luật hiện thành của phát luật.
Nếu chúng tôi nhận được một thông báo về vi phạm, tranh chấp thì tài khoản và thông tin xuất bạn sẽ bị tạm dừng để các bên tham gia giải quyết theo quy định pháp luật.
Thông báo vi phạm
Khi nhận được thông báo vi phạm chúng tôi sẽ tạm dừng các tài khoản và thông tin xuất bản liên quan để các bên giải quyết theo quy định pháp luật.
Các cá nhân tổ chức thấy bị vi phạm có trách nhiệm thông báo với chúng tôi để kịp thời giải quyết.
Các thông tin vi phạm vui lòng gửi về email: hotro-kenhnhansu@gmail.com cho chúng tôi.
Ban quản trị

Tìm việc nâng cao

Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin