Về chúng tôi

Kenhnhansu.com là kênh dành cho cộng đồng nhân sự có thể tham gia đăng tuyển các vị trí việc làm, cũng như các ứng viên có thể đăng các hồ sơ xin việc và ứng tuyển trực tuyến trên trang website.

Tiêu chí là dịch vụ vì cộng đồng nên chúng tôi hoàn toàn không thu phí, mọi dịch vụ đều miễn phí cho việc đăng tuyển, ứng tuyển…

Quý khách sử dụng dịch vụ lưu ý tuân thủ đúng quy chế và thỏa thận sử dụng trên website.

Ban quản trị

Trân trọng!

Leave your thoughts

Gới thiệu

Mọi ý kiến đóng gói, yêu cầu Hỗ trợ xin gửi mail.

Chúng tôi online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin