Nhân viên Phát triển R&D

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện tử

– Ưu tiên những bạn sinh viên mới ra trường

– Hiểu biết về các linh kiện điện tử cơ bản: Trở R-L-C, Transistor, FET…

– Tiếng anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (Datasheet, Approval Sheet,..)

– Chỉ tuyển ứng viên Vĩnh Phúc

Công việc: – Tiếp nhận thông tin sản phẩm mới từ Công ty Tổng và lên kế hoạch chế tạo sản phẩm mẫu tại Việt Nam

– Đánh giá Thiết kế, thông tin chức năng của sản phẩm (Spec, CPK, …)

– Cung cấp các tài liệu liên quan đến sản phẩm cho khách hàng

– Phân tích, xử lý các sản phẩm lỗi trong quá trình phát triển và sản phẩm sản xuất hàng loạt

Thông tin khác

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ tin tuyển dụng cho bạn bè
Thông tin doanh nghiệp
Liên hệ
https://kenhnhansu.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=7aa7c

Gới thiệu

Mọi ý kiến đóng gói, yêu cầu Hỗ trợ xin gửi mail.

Chúng tôi online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin