Part leader Sản xuất SMT

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
  • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm về Quản lý sản xuất SMT
  • Biết vận hành và hiểu nguyên lý hoạt động của các loại máy trên SMT: Yamaha, Fuji
  • Tuyển ứng viên ở Vĩnh Phúc

Công việc: Quản lý sản xuất SMT

Thông tin khác

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ tin tuyển dụng cho bạn bè
Thông tin doanh nghiệp
Liên hệ
https://kenhnhansu.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=83e83

Gới thiệu

Mọi ý kiến đóng gói, yêu cầu Hỗ trợ xin gửi mail.

Chúng tôi online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin