BHTN

Hợp đồng lao động & những điều bạn cần rõ

Trước khi đặt bút ký vào bất kì một hợp đồng lao động nào, dù là ngắn hạn hay dài hạn, bạn cũng cần phải xem xét thật kĩ những điều sau. Hợp đồng lao động là cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động để các giao kết làm việc được minh bạch, đảm bảo