Bí quyết lãnh đạo để mọi người luôn đi theo bạn !

Bí quyết lãnh đạo để mọi người luôn đi theo bạn !

Lãnh đạo thường là người nổi bật lên trong những tình huống cụ thể. Ví dụ một chiếc máy bay bị rơi vào một khu rừng bị cô lập. Khi vẫn còn đang bay, phi công được xem là lãnh đạo, nắm giữ quyền quyết định. Nhưng nếu hành khách bị thương và có bác sĩ ở đó, bác sĩ sẽ

Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin