Chọn nghề hay nghiệp?

Chọn nghề hay nghiệp?

Thử trả lời những câu hỏi đơn giản dưới đây, để biết bạn đang theo đuổi một sự nghiệp mơ ước, hay chỉ là một nghề “kiếm cơm”? Với mỗi câu trả lời đúng bạn được 1 điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. 1. Tôi luôn rất háo hức để đi làm? 2. Tôi kể về công việc

Xem thêm

Gới thiệu

Mọi ý kiến đóng gói, yêu cầu Hỗ trợ xin gửi mail.

Chúng tôi online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin