điểm mạnh cốt lõi

Nghệ thuật “định giá” bản thân trong phỏng vấn

“Tự biết mình” là kết quả của một quá trình tự mình khám phá và hiểu rõ bản thân để xác định điểm mạnh và điểm yếu. Một khi đã “định giá” được bản thân, bạn có thể biết được mình thật sự xứng đáng với mức lương như thế nào và tự tin hơn trước việc đàm phán lương

Xem thêm

Gới thiệu

Mọi ý kiến đóng gói, yêu cầu Hỗ trợ xin gửi mail.

Chúng tôi online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin