International Economics

Kinh tế đối ngoại là gì?

Bạn cần hiểu kinh tế đối ngoại là gì?, học được kiến thức gì và ra trường làm công việc gì trước khi chọn ngành học này. Nếu bạn thắc mắc, sau đây là lời giải đáp dành cho bạn. Kinh tế đối ngoại là gì? Kinh tế đối ngoại tiếng Anh là gì? Kinh tế đối ngoại tiếng Anh là International