INDOCHINA TELECOM 272 lượt xem

Công ty này hiện không có tin tuyển dụng nào

INDOCHINA TELECOM

NTD23367

About Us

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom( INDOCHINA TELECOM) thành lập ngày 29/01/2008 theo mô hình cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với chủ sở hữu chính gồm có các công ty đầu tư, các công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông và công nghệ thông tin.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Đông Dương Telecom là thiết lập mạng và kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo qui định pháp luật. Với mục tiêu này, Công ty đã và đang nỗ lực phát triển trở thành một trong những nhà cung cấp các hình thức dịch vụ viễn thông đầy đủ cho thị trường công cộng (bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ…) và viễn thông công ích.

CÁC DỊCH VỤ CỦA ĐÔNG DƯƠNG TELECOM 

Đông Dương Telecom được phép triển khai các dịch vụ viễn thông cơ bản tại Việt Nam bao gồm

– Cung cấp dịch vụ điện thoại sử dụng giao thức IP;

– Cung cấp dịch vụ kết nối internet IXP, dịch vụ truy nhập internet ISP, dịch vụ ứng dụng internet OSP;

– Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt trên phạm vi toàn quốc;

– Thiết lập cổng truyền dẫn quốc tế và cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế;

– Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ PSTN đường dài trong nước và thuê kênh đường dài trong nước;

– Thiết lập mạng và cung cáp dịch vụ viễn thông Internet băng thông rộng 4G trên công nghệ WIMAX.

– Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất trên phạm vi toàn quốc không có hệ thống truy nhập vô tuyến.

I-Telecom đã và đang nỗ lực phát triển trở thành một trong những nhà cung cấp các hình thức dịch vụ viễn thông đầy đủ cho thị trường công cộng (bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ…) và viễn thông công ích.

Hình ảnh văn phòng

Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin