CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KĨ THUẬT ẤN TƯỢNG 845 lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KĨ THUẬT ẤN TƯỢNG đã đăng 12 tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KĨ THUẬT ẤN TƯỢNG

NTD30842

About Us

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật ấn Tượng hoạt động nghiên cứu và sản xuất trong các lĩnh vực:
* Sản phẩm LED: đồng hồ LED lớn, bảng LED đo nhiệt độ, độ ẩm, O2, CO2, áp suất, bảng LED giám sát năng suất sản xuất, công nghệ IoT mới tiên phong với phần mềm ATSCADA và bộ điều khiển lập trình được PLCPis.

 

Hình ảnh văn phòng

*

Liên hệ chúng tôi

https://kenhnhansu.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=57596
Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin