Nhân Viên Dự Toán – Đấu Thầu 53 lượt xem

Nhân Viên Dự Toán – Đấu Thầu

  1. Lập dự toán cho các dự án công trình (tất cả các hạng mục trong bảng vẽ và hạng mục phát sinh), cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán của dự án.
  2. Đề xuất các phương án khả thi mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án.
  3. Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.
    Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa báo cáo xác nhận khối lượng thực hiện tại hiện trường với khối lượng theo thiết kế.
  4. Phối hợp với Ban quản lý dự án, Phòng cung cứng vật tư để kiểm tra, xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thi công dự án.
  5. Tổng hợp khối lượng thực hiện, căn cứ vào các điều kiện chung, điều kiện riêng của dự án để làm cơ sở đệ trình chốt khối lượng hoàn công, quyết toán công trình.
  6. Thường xuyên cập nhật các văn bản về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình, các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường.
  7. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và chất lượng.
  8. Lưu trữ hồ sơ liên quan theo quy định.

Thông tin tuyển dụng

Chỉ Ứng Viên mới có thể ứng tuyển.
Chia sẻ việc làm này
Liên hệ chúng tôi
https://kenhnhansu.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=609d0
Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin